Połącz z innymi usługami

Możesz połączyć swoje konto Sony Entertainment Network z kontem w innych usługach online.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Połącz z innymi usługami].
Ta opcja jest dostępna tylko dla posiadaczy kont osób dorosłych.