PS Store Płacenie za zakupy w sklepie PlayStation®Store

Zawartość lub usługi można kupować w sklepie PlayStation®Store, płacąc za nie środkami dodanymi wcześniej do portfela na koncie w sieci Sony Entertainment Network. Do każdego konta głównego jest przypisany jeden portfel.

Metody finansowania, waluta i ograniczenia poziomu finansowania portfela różnią się w zależności od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w odpowiednim kraju lub regionie.

Dodawanie funduszy do portfela

Fundusze do portfela można dodawać, korzystając z karty kredytowej, karty w sieci PlayStation™Network albo realizując kod promocji.
Wybierz kolejno polecenia (Opcje) > [Zarządzanie transakcjami] > [Dodaj fundusze] i postępuj zgodnie z informacjami na ekranach.

W przypadku karty w sieci PlayStation™Network lub kodu promocji można dodać fundusze do portfela, wybierając kolejno polecenia (Opcje) > [Realizacja kodów] i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Automatyczne dodawanie funduszy do portfela na potrzeby subskrypcji

W przypadku zakupu subskrypcji* automatycznie włączana jest funkcja [Automatycznie dodaj fundusze]. Jeśli w chwili automatycznego odnowienia subskrypcji lub zapłaty za zamówienie przedpremierowe w portfelu nie ma wystarczających środków, zostają one automatycznie dodane.
Ustawienie to można zmienić w obszarze (Opcje) > [Zarządzanie transakcjami] > [Ustawienia automatycznego dodawania funduszy].

*
Subskrypcje to usługi, za które płacisz regularnie i z których korzystasz przez wstępnie określony czas. Po wygaśnięciu subskrypcji zostaje automatycznie wykupione przedłużenie subskrypcji na kolejny okres.
  • Jeśli w portfelu nie ma wystarczających środków na zakup subskrypcji, do portfela na koncie jest automatycznie dodawana kwota brakująca do opłacenia subskrypcji lub kwota minimalnego obciążenia karty kredytowej; dodawana jest większa z tych kwot.
  • Informacje na temat subskrybowanych usług można uzyskać, wybierając kolejno polecenia (Opcje) > [Lista usług].

Korzystanie z portfela przez posiadaczy kont podrzędnych

Posiadacze kont podrzędnych nie mogą dodawać funduszy do portfela, ale mogą korzystać z portfela powiązanego z kontem głównym, aby płacić za produkty i usługi.
Posiadacz konta głównego może ustawić miesięczne limity wydatków dla powiązanych kont podrzędnych. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Zarządzanie kontem podrzędnym".

Do początku strony