Limbi de intrare

Pentru a defini limbile utilizate pentru introducerea textului, selectează (Setări) > [Limbă] > [Limbi de intrare].

Tastaturi și dicționar pentru utilizatori

Poți selecta mai multe limbi (tastaturi) pentru introducerea textului și poți trece de la o limbă la alta. De asemenea, poți adăuga termeni utilizați frecvent în fiecare limbă.

Configurarea limbilor

1.
Selectează [Tastaturi și dicționar pentru utilizatori] și apoi selectează limbile.
2.
Bifează caseta pentru fiecare limbă pe care vrei să o utilizezi.

Treci de la o limbă la alta când introduci textul

1.
Selectează (schimbare tastaturi) pe tastatura afișată pe ecran.
Pictograma de schimbare a tastaturilor este afișată numai dacă ai configurat mai multe limbi.
2.
Pentru a schimba limba tastaturii, utilizează butonul stânga sau butonul dreapta de pe controler și apoi apasă pe butonul .

Adăugarea termenilor consultați frecvent

Poți adăuga termeni utilizați frecvent în fiecare limbă.

1.
Selectează [Tastaturi și dicționar pentru utilizatori] și apoi selectează limbile.
2.
Selectează [Adăugare sau editare termeni] și apoi adaugă termenul dorit.
Termenul adăugat va fi afișat în listă.
  • Pentru a edita termenul, selectează-l din listă.
  • Pentru a șterge termenul adăugat, apasă pe butonul OPTIONS din listă și apoi selectează [Ștergere].
  • Pentru anumite limbi nu poți adăuga termeni.

Majuscule automate

Dacă introduci un text, prima literă va fi scrisă automat cu majusculă. Deselectează caseta pentru a dezactiva această caracteristică.

Introducere text predictiv

Introducerea textului predictiv este activată în mod implicit. Deselectează caseta pentru a dezactiva această caracteristică.