Legare cu alte servicii

Îți poți lega contul Sony Entertainment Network cu contul deschis la alte servicii online.
Selectează (Setări) > [Partajare și transmisii] > [Legare cu alte servicii].
Această opţiune este disponibilă numai pentru conturile adulţilor.