PlayStation®3 Systémový softvér

User's Guide
Používateľská príručka


Táto príručka je pre verziu systémového softvéru 2.50.

Informácie o najnovšie aktualizovaných funkciách nájdete na lokalite SCE Webová stránka pre váš región.

DÔLEŽITÉ
Niektoré modely systému PLAYSTATION®3 majú obmedzenú spätnú kompatibilitu s PlayStation®2 format software.
> Pozrite podrobnosti