O spletnem mestu

Določila in pogoji

Pred uporabo tega spletnega mesta pozorno preberite naslednja določila in pogoje uporabe ("določila in pogoji"). To spletno mesto lahko uporabljate samo, če ste brez omejitev in pridržkov sprejeli določila in pogoje in se z njimi strinjate. S tem, ko uporabljate to spletno mesto, potrjujete svoje strinjanje z določili in pogoji.

Pri uporabi tega spletnega mesta so prepovedana naslednja dejanja:

  1. Prenašanje datotek, ki vsebujejo viruse, ali poškodovanih datotek, ki lahko škodujejo drugim računalnikom
  2. Vse druge dejavnosti, ki so nezakonite ali jih prepoveduje veljavna zakonodaja
  3. Vsa druga dejanja, za katera družba Sony Interactive Entertainment Inc. in/ali njene odvisne družbe menijo, da so neprimerna

Za družbo Sony Interactive Entertainment Inc. in njene odvisne družbe velja načelo nesprejemanja kakršnihkoli predlogov in/ali ponudb za izdelke in/ali storitve, vključno, brez omejitev, z zamislimi za nove ali izboljšane izdelke, tehnologije, zasnove, procese, programsko opremo, promocije, oglaševanja in trženjske načrte od tretjih oseb, da bi se tako preprečile morebitne nejasnosti in zamenjave med takšnimi predlogi in/ali ponudbami od tretjih oseb in našimi izdelki. Zato od vas zahtevamo, da nam ne pošiljate informacij, ki vsebujejo vaše zamisli, grafik, izumov, razvojnih zasnov, predlogov in drugih del ("zamisli").

Če nam kljub zgoraj navedeni zahtevi pošljete svojo zamisel, jo bomo obravnavali z upoštevanjem naslednjih določil:

  1. Družba Sony Interactive Entertainment Inc. in njene odvisne družbe niso z ničemer obvezane, da obravnavajo vašo zamisel kot zaupne informacije.
  2. Družba Sony Interactive Entertainment Inc. in njene odvisne družbe niso z ničemer obvezane, da preučijo, ovrednotijo ali sprejmejo vašo zamisel.
  3. Tudi če družba Sony Interactive Entertainment Inc. in njene odvisne družbe sprejmejo kakršnokoli zamisel, ki je v celoti ali delno enaka ali podobna vaši zamisli, družba Sony Interactive Entertainment Inc. in njene odvisne družbe nimajo nobene odgovornosti in nikakršne obveznosti za kakršnakoli nadomestila.

RAZEN V OBSEGU, KI GA PREPOVEDUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. IN/ALI KATERAKOLI IZMED NJENIH ODVISNIH DRUŽB NE DAJE NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL IN JAMSTEV, NE IZRECNIH, NENAVEDENIH, ZAKONSKO DOLOČENIH ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH, VKLJUČNO Z JAMSTVI ALI ZAGOTOVILI GLEDE NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB IN/ALI VARNOSTI VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA. IZRECNO ZANIKAMO KAKRŠNAKOLI S TEM POVEZANA ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA.

RAZEN V OBSEGU, KI GA PREPOVEDUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. IN/ALI KATERAKOLI IZMED NJENIH ODVISNIH DRUŽB NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI VAŠE UPORABE ALI DOSTOPA OZIROMA NEZMOŽNOSTI UPORABE ALI DOSTOPA DO TEGA SPLETNEGA MESTA.

DRUŽBA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. IN/ALI KATERAKOLI IZMED NJENIH ODVISNIH DRUŽB LAHKO KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA SPREMENI IN/ALI PRIKROJI VSEBINO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI UKINE IN/ALI PRENEHA ZAGOTAVLJATI STORITVE, KI SO NA VOLJO PREK TEGA SPLETNEGA MESTA. RAZEN V OBSEGU, KI GA PREPOVEDUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA SIE ALI KATERAKOLI IZMED NJENIH ODVISNIH DRUŽB NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI SPREMINJANJA IN/ALI PRIKROJEVANJA VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI UKINITVE IN/ALI PRENEHANJA ZAGOTAVLJANJA STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK TEGA SPLETNEGA MESTA.

Nazaj