Kombinationer av spelklassificeringar och föräldrakontrollnivåer

När åtkomst till spel ska begränsas ska följande tabell användas som vägledning. För mer information, se ”Familjehantering”.

Föräldrakontrollnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Användarens ungefärliga ålder 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Japan
Nordamerika/Centralamerika och Sydamerika*1 *2 *3
Europa*4/Afrika*5/Indien
Portugal
Tyskland
Sydafrika

Australien *6
Nya Zeeland

Ryssland
Korea
Taiwan
Singapore
Brasilien*7
*1
Förutom Brasilien
*2
Användarens ungefärliga ålder: 13
*3
Användarens ungefärliga ålder: 17
*4
Förutom Portugal och Tyskland
*5
Förutom Sydafrika
*6
Användarens ungefärliga ålder: 15
*7
Dessa uppgifter kan inte användas för PS4™-systemets föräldrakontrollnivå. Ställ in PS4™-systemets nivå med hjälp av användarnas ungefärliga ålder i tabellen ovan.