Ansluta och installera

Anslut delarna i ordning från ① till ④.

A )
AC IN-kontakt (PS4™-system)
Kontaktens form varierar beroende på ditt PS4™-system.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-system)
C )
HDMI IN-port (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Nätsladd
Kontaktens form varierar beroende på ditt PS4™-system.
F )
Till ett elektriskt uttag

När du ska använda ditt PS4™-system lodrätt behöver du ha ett lodrätt ställ (säljes separat).

Ansluta till Internet

Du kan använda antingen Wi-Fi eller en LAN-kabel (Ethernet) för att ansluta ditt PS4™-system till Internet. Under ”Konfigurera Internet-anslutning ” finns information om hur du ansluter.
Se till att du har en LAN-kabel när du inte vill använda Wi-Fi.

Anslutningsexempel:

A )
LAN-port (PS4™-system)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Anslutningsenhet för Internet, till exempel ett modem
E )
Till Internet

Vilka enheter och anslutningsmetoder som krävs för en nätverksanslutning varierar beroende på hur ditt nätverk är konfigurerat. Använd även de instruktioner som följde med dina nätverksenheter.

Ansluta handkontrollen

Anslut handkontrollen med en USB-kabel för att para ihop den med systemet.

A )
USB-port (PS4™-system)
B )
USB-port (handkontroll)
C )
USB-kabel