Möjliga begränsningar

Om barn ska använda PS4™-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare begränsa åtkomsten till visst innehåll och vissa funktioner med föräldrakontrollerna.

För att förhindra att barn loggar in på PS4™-systemet med vuxeninnehåll kan en säkerhetskod för inloggning anges utöver följande inställningar. För att skapa en säkerhetskod, välj (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av säkerhetskod för inloggning].

Begränsa användningen av PS4™-systemet

För mer information om hur inställningarna kan konfigureras, se ”Systembegränsningar för PS4”.

Vad föräldrar eller vårdnadshavare kan göra Förklaring
Begränsa gästinloggning och möjligheten att skapa nya användare. Låt bara befintliga användare logga in på PS4™-systemet. Använd denna inställning för att förhindra att dina barn skapar och använder obegränsade användarkonton utan tillstånd.
Blockera olämpliga webbplatser när webbläsaren används. Du kan använda ett externt webbfilter för att blockera bedrägliga eller osäkra webbplatser. Denna tjänst kan också användas för att begränsa åtkomst till webbplatser som är olämpliga för barn.*
*
Avgifter kan tillkomma för de olika tjänsterna.

Ställ in begränsningar för individuella barn

För mer information om hur inställningarna kan konfigureras, se ”Familjehantering”.

Du kan också skapa föräldrakontroller för andra användare än familjemedlemmar som aldrig har loggat in på PlayStation™Network. Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] och välj sedan den användare du vill ange föräldrakontroller för [Användare på det här PS4-systemet].

Vad föräldrar eller vårdnadshavare kan göra Förklaring
Blockera användning av Chatt/Meddelande-funktionen för PlayStation™Network.*1 Du kan begränsa kommunikationsfunktioner i PlayStation™Network, som textchatt, röstchatt och meddelanden med andra användare.
Blockera åtkomst till spelarskapat innehåll på PlayStation™Network.*1 Du kan begränsa möjligheterna för ditt barn att visa användarskapat innehåll och dela innehåll.
Använd åldersfilter för onlineinnehåll*1*2 Du kan begränsa åtkomsten till onlinespelsfunktioner och PlayStation™Store-innehåll utifrån ditt barns ålder.*3
Ange en köpgräns per månad för PlayStation™Store.*1*3 Du kan ange det högsta belopp som varje barn kan spendera per månad i PlayStation™Store.
Hindra barn från att starta program och spela spel eller videos som har åldersbegränsning. Du kan ange en föräldrakontrollnivå för att begränsa användning av spel- och videoinnehåll utifrån varje barns ålder.
PS4™-systemet läser av klassificeringen och information om rekommenderad ålder som följer med spelet eller videomjukvaran. Systemet spelar bara upp innehåll som är lämpligt för de åldrar vars föräldrakontrollnivå du angett.
Begränsa användning av PlayStation®VR. Du kan begränsa användningen av VR-headset.
Begränsa användning av webbläsare. Du kan begränsa användningen av (Webbläsare) på PS4™-systemet.
*1
Inställningen är bara tillgänglig för barn som har tillåtelse att använda PlayStation™Network. Begränsningarna gäller också för enheter vid användning av ett PlayStation®Vita-system eller (PlayStation®App).
*2
Åldersfilter för onlineinnehåll är endast tillgängligt i vissa länder eller regioner. För mer information, besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller din region.
*3
PlayStation™Store är endast tillgänglig i vissa länder och regioner och på vissa språk. Även det innehåll och de tjänster som PlayStation™Store tillhandahåller samt det specifika innehållet kan variera beroende på land och region. På webbplatsen för kundsupport i ditt land eller region finns mer information.