PlayStation®4-system (CUH-2000-serien/CUH-2100-serien)

Framsida

A )
Strömknapp/strömindikator
Vit Systemet är på.
Orange Systemet är i viloläge.
Av Systemet är av.
B )
Utmatningsknapp
C )
Diskfack
D )
USB-port

Baksida

A )
AC IN-uttag
B )
AUX-port
Anslut din PlayStation®Camera till den här porten.
C )
HDMI™ OUT-port
D )
LAN-port