Överföra eller kassera PS4™-systemet

Innan du byter ut, överför eller kasserar ditt PS4™-system måste du radera ditt Sony Entertainment Network-konto och all annan information genom att följa de här anvisningarna. På så sätt skyddar du dina personliga uppgifter och förhindrar obehörigt bruk av andra användare.

Säkerhetskopiera data

Kopiera sparade data, skärmbilder och vissa andra filer som finns i ditt PS4™-lagringsminne till en USB-lagringsenhet vid behov. Information om hur du säkerhetskopierar dessa data finns i ”Säkerhetskopiera och återställ”.

Initiera PS4™-systemet

Vid initiering av PS4™-systemet återställs systeminställningarna till standardvärden. Initieringen raderar data sparade i lagringsminnet och raderar alla användare och deras data från systemet. Du initierar systemet under (Inställningar) > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Fullständigt].

Obs!

  • När du initierar systemet raderas alla inställningar och all information som har sparats på PS4™-systemet. Den här åtgärden kan inte ångras, så var försiktig så att du inte raderar viktiga data av misstag. Raderade data kan inte återställas.
  • Stäng inte av PS4™-systemet under initieringen. Systemet riskerar att skadas.