Bluetooth-enheter

Välj (Inställningar) > [Enheter] > [Bluetooth-enheter] för att söka automatiskt efter Bluetooth®-enheter i närheten. Parade enheter och Bluetooth®-enheter som har hittats visas.

Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller din region för mer information om enheter som stöds.

Inställningsskärm för Bluetooth-enheter. Märkt A till B från toppen.

A )
Enhetsikon
Bluetooth®-enhetstypen anges med en ikon.
Ikoner för trådlös handkontroll, rörelsekänslig handkontroll och PS VR-sikteshandkontroll. Trådlös handkontroll DUALSHOCK™4 eller annan handkontroll
Ikon för headset. Headset
Ikon för högtalare. Högtalare
Ikon för tangentbord. Tangentbord
Ikon för mus. Mus
Ikon för skrivare. Skrivare
Ikon för dator. Dator
Ikon för mobiltelefon och smartphone. Mobiltelefon, smartphone
Ikon för fjärrkontroll. Fjärrkontroll
Ikon för övriga enheter. Andra enheter
B )
Anslutningsstatus
Anslutningsstatus för Bluetooth®-enheter visas.
På (lyser) Ansluten
Av Ej ansluten

Para ihop en Bluetooth®-enhet

För att kunna ansluta en Bluetooth®-enhet måste du först para ihop Bluetooth®-enheten med systemet.
Välj den Bluetooth®-enhet du vill ansluta och ange sedan lösenordet för att slutföra registreringen. Vissa enheter kräver inget lösenord. Följ anvisningarna på skärmen.

  • Parar ihop enheter, till exempel handkontrollen och den rörelsekänsliga handkontrollen, genom att ansluta dem med en USB-kabel.
  • Om det maximala antalet Bluetooth®-enheter som kan paras ihop överskrids, ska du avregistrera de enheter som inte behövs från listan med parade enheter. Välj den enhet som du vill avregistrera, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Glöm enheten].
  • Mer information om hur du använder Bluetooth®-enheten finns i de anvisningar som medföljde den enhet.

Ansluta en Bluetooth®-enhet

Välj den Bluetooth®-enhet du vill ansluta och följ anvisningarna på skärmen.

Hur många Bluetooth®-enheter du kan ansluta samtidigt beror på enhetstypen.