Systembegränsningar för PS4

Om barn använder PS4™-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare vid behov begränsa användningen. För att begränsa användningen av PS4™-systemets funktioner väljer du (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4].
Du måste ange säkerhetskoden för systembegränsningar för att kunna ställa in eller ändra funktionsbegränsningar. Standardsäkerhetskoden är ”0000”. För att förhindra att andra personer ändrar funktionsbegränsningarna ska denna säkerhetskod ändras.

Denna inställning gäller PS4™-systemets alla användare.

Skapa ny användare och gästinloggning

Låt bara befintliga användare logga in på PS4™-systemet. Använd denna inställning för att förhindra att dina barn skapar och använder obegränsade användarkonton utan tillstånd.

Webbfilter

Använd en webbfiltreringstjänst som verifierar typen av webbplats och dess säkerhet när webbläsaren används samt automatiskt förhindrar att skadliga eller olämpliga webbplatser visas.

Avgifter kan tillkomma för de olika tjänsterna.

Standardinställning för föräldrakontroller

Ändra standardinställningarna för föräldrakontroll för nya användare och gäster som inte har loggat in på PlayStation™Network.

Du kan ändra inställningarna för föräldrakontroller för användare senare. För mer information, se ”Familjehantering”.

Inaktivera tillfälligt systembegränsningar för PS4

Om du inte kan ansluta till PlayStation™Network för att ändra föräldrakontrollsbegränsningarna kan du tillfälligt ta bort vissa begränsningar genom att ange ditt systems säkerhetskod för systembegränsning. Begränsningarna träder åter i kraft när du tar bort markeringen, stänger av ditt system eller sätter systemet i viloläge.

Ändra säkerhetskod för systembegränsning

Du måste ange den nya säkerhetskoden två gånger.

Du måste initiera PS4™-systemet om du glömmer säkerhetskoden. Hantera säkerhetskoden med varsamhet. Glöm den inte och låt ingen annan person få tillgång till den.