Länka till andra tjänster

Du kan länka dina konton från onlinetjänster som Facebook® och Twitter till ditt Sony Entertainment Network-konto. Med hjälp av onlinetjänster kan du dela skärmbilder och videoklipp eller visa information om exempelvis dina trophies.
Du länkar eller väljer bort en länk till ditt konto genom att välja (Inställningar) > [Kontohantering] > [Länka till andra tjänster].

  • Endast innehavare av vuxenkonton har tillgång till denna funktion.
  • Vissa direktuppspelningstjänster kan länkas i (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Länka till andra tjänster].
  • Facebook® är en social nätverkstjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc.
  • Twitter är en social nätverkstjänst som tillhandahålls av Twitter, Inc.