Inställningar Uppdatera via Wi-Fi/mobilt nätverk

Programvaruuppdateringar kan inkludera ökad säkerhet och nya eller förbättrade inställningar och funktioner och annat som ändrar ditt aktuella operativsystem. Vi rekommenderar att du alltid håller systemet uppdaterat med den senaste versionen av systemprogramvaran.
Tryck på [Systemuppdatering] > [Uppdatera via Wi-Fi/mobilt nätverk] för att ansluta till Internet och ladda ned den senaste uppdateringsfilen. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen.

Viktig information

  • Stäng inte av strömmen eller ta ut minneskortet för PS Vita-systemet under uppdateringen. Om du avbryter uppdateringen kan orsaka fel i systemet.
  • Det kanske inte är möjligt att starta uppdateringen om batterinivån är låg.
  • Strömknappen och PS-knappen fungerar inte under systemuppdateringen.
  • Du kanske inte kan använda vissa program eller visst innehåll utan att först uppdatera systemprogramvaran.
  • Uppdatering av systemet med hjälp av ett mobilt nätverk är inte tillgängligt för Wi-Fi-modeller och en del modeller som säljs i vissa länder och regioner. För sådana modeller ska du uppdatera systemet med Wi-Fi på en plats som har en åtkomstpunkt du kan använda.

Till toppen av sidan