Diğer Hizmetlerle İlişkilendir

Sony Entertainment Network hesabınızı diğer çevrimiçi hizmetlerdeki hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz.
(Ayarlar) > [Paylaşım ve Yayınlar] > [Diğer Hizmetlerle İlişkilendir] öğelerini seçin.
Bu seçenek yalnızca yetişkin hesaplarında kullanılabilir.