PlayStation™Network

PlayStation™Network là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn mở rộng khả năng tận hưởng hệ thống PS4™. Khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn có thể sử dụng rất nhiều tính năng và dịch vụ.

Các chủ đề liên quan

Để đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn phải có tài khoản Sony Entertainment Network và kết nối Internet. Miễn phí tạo tài khoản.

Tạo tài khoản

Để biết chi tiết, hãy xem phần "Đăng nhập vào PlayStation Network". Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản đã tạo trên hệ thống PlayStation®3 hoặc hệ thống PS Vita.

Nếu trẻ sử dụng Hệ thống PS4™, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có tài khoản. Với vai trò cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn có thể tạo tài khoản cho con của mình khi tạo tài khoản của chính bạn. Bạn cũng có thể hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng nhất định bằng cách sử dụng kiểm soát từ cha mẹ. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Quản lý gia đình".