Kết hợp các nhãn đánh giá trò chơi và mức độ kiểm soát từ cha mẹ

Khi hạn chế việc sử dụng trò chơi, hãy sử dụng bảng sau làm hướng dẫn. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Quản lý gia đình".

Mức độ kiểm soát từ cha mẹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Độ tuổi người dùng xấp xỉ 0 3 6 10 12 - 15 17 18 - -
Nhật Bản
Bắc Mỹ/Trung Mỹ và Nam Mỹ*1 *2 *3
Châu Âu*4/Châu Phi*5/Ấn Độ
Bồ Đào Nha
Đức
Nam Phi

Úc *6
New Zealand

Nga
Hàn Quốc
Đài Loan
Singapore
Brazil*7
*1
Không bao gồm Brazil
*2
Độ tuổi người dùng xấp xỉ: 13
*3
Độ tuổi người dùng xấp xỉ: 17
*4
Không bao gồm Bồ Đào Nha và Đức
*5
Không bao gồm Nam Phi
*6
Độ tuổi người dùng xấp xỉ: 15
*7
Đánh giá này không tương thích với mức độ kiểm soát từ cha mẹ của hệ thống PS4™. Cài đặt mức độ của hệ thống PS4™ bằng cách tham chiếu đến độ tuổi xấp xỉ của người dùng trong bảng ở trên.