Những hạn chế khả dụng

Nếu trẻ sử dụng Hệ thống PS4™, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể hạn chế khả năng truy cập những nội dung hoặc tính năng nhất định bằng cách sử dụng kiểm soát từ cha mẹ.

Để ngăn trẻ đăng nhập vào Hệ thống PS4™ bằng tài khoản người lớn, hãy đặt mật khẩu đăng nhập bên cạnh các cài đặt sau. Để đặt mật khẩu, chọn (Cài đặt) > [Cài đặt đăng nhập] > [Quản lý mật khẩu đăng nhập].

Hạn chế sử dụng hệ thống PS4™

Để biết chi tiết cách cấu hình các cài đặt này, hãy xem phần "Các hạn chế trên hệ thống PS4".

Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể làm gì Giải thích
Hạn chế tạo người dùng mới và tên đăng nhập cho khách. Chỉ cho phép người dùng hiện có đăng nhập vào hệ thống PS4™ của bạn. Hãy sử dụng cài đặt này để ngăn con bạn tạo và sử dụng các tài khoản người dùng không bị hạn chế mà không được phép.
Chặn các trang web không phù hợp khi sử dụng trình duyệt Internet. Bạn có thể sử dụng dịch vụ lọc web bên ngoài để chặn các trang web gian lận và không an toàn. Dịch vụ này cũng có thể ngăn chặn quyền truy cập vào các trang web không phù hợp với trẻ em.*
*
Có thể áp dụng phí cho việc sử dụng dịch vụ.

Cài đặt hạn chế cho từng trẻ em

Để biết chi tiết cách cấu hình các cài đặt này, hãy xem phần "Quản lý gia đình".

Bạn cũng có thể cài đặt kiểm soát từ cha mẹ cho người dùng không phải thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network. Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình], rồi chọn người dùng bạn muốn cài đặt kiểm soát từ cha mẹ từ [Người dùng trên PS4 này].

Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể làm gì Giải thích
Ngăn chặn việc sử dụng tính năng Trò chuyện/Nhắn tin cho PlayStation™Network.*1 Bạn có thể hạn chế các tính năng giao tiếp của PlayStation™Network như trò chuyện bằng văn bản, trò chuyện thoại và nhắn tin với những người dùng khác.
Chặn truy cập nội dung do người chơi tạo trên PlayStation™Network.*1 Bạn có thể hạn chế việc con bạn xem nội dung do người chơi tạo và chia sẻ nội dung.
Áp dụng Lọc độ tuổi cho nội dung trực tuyến.*1*2 Bạn có thể hạn chế quyền truy cập các tính năng trò chơi trực tuyến và nội dung PlayStation™Store theo độ tuổi của con bạn.*3
Đặt hạn mức chi tiêu hàng tháng cho PlayStation™Store.*1*3 Bạn có thể nhập số tiền tối đa mà mỗi trẻ có thể chi tiêu mỗi tháng trong PlayStation™Store.
Ngăn trẻ em khởi động ứng dụng và chơi các trò chơi hoặc video có hạn chế độ tuổi. Bạn có thể đặt mức kiểm soát từ cha mẹ để hạn chế sử dụng nội dung trò chơi và video theo độ tuổi cho từng trẻ.
Hệ thống PS4™ sẽ đọc đánh giá và thông tin độ tuổi được đề xuất trong trò chơi hoặc phần mềm video. Hệ thống sẽ chỉ phát nội dung phù hợp với độ tuổi cho mức kiểm soát từ cha mẹ mà bạn đã đặt.
Hạn chế việc sử dụng PlayStation®VR. Bạn có thể hạn chế việc sử dụng bộ đeo VR.
Hạn chế sử dụng trình duyệt Internet. Bạn có thể hạn chế việc sử dụng (Trình duyệt Internet) trên hệ thống PS4™.
*1
Cài đặt chỉ khả dụng đối với những trẻ được phép truy cập PlayStation™Network. Hạn chế cũng được áp dụng cho các thiết bị khi sử dụng hệ thống PlayStation®Vita hoặc (PlayStation®App).
*2
Tính năng Lọc độ tuổi cho nội dung trực tuyến chỉ có ở một số quốc gia và khu vực nhất định. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
*3
PlayStation™Store chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ do PlayStation™Store cung cấp và nội dung cụ thể khả dụng sẽ thay đổi theo quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.