Quản lý gia đình

Thêm người dùng hệ thống PS4™ hoặc người chơi khác vào gia đình của bạn. Khi cài đặt gia đình, bạn có thể tùy chỉnh kiểm soát từ cha mẹ cho từng trẻ trong gia đình của bạn, cho phép trẻ sử dụng hệ thống PS4™ một cách an toàn.

 • Điều kiện sử dụng các tính năng gia đình khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
 • Bạn có thể cấu hình kiểm soát từ cha mẹ từ máy tính hoặc điện thoại thông minh.
  https://www.playstation.com/acct/family
 • Bạn cũng có thể cài đặt kiểm soát từ cha mẹ cho các người dùng không phải thành viên gia đình nếu họ chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network. Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình], rồi từ [Người dùng trên PS4 này], chọn người dùng bạn muốn cài đặt kiểm soát từ cha mẹ.

Cài đặt gia đình của bạn

Xem hoặc thay đổi cài đặt

Tùy chọn kiểm soát từ cha mẹ

Cài đặt gia đình của bạn

Quản lý gia đình là người dùng người lớn có thể thêm và quản lý thành viên gia đình.
Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập của bạn. Chọn [Cài đặt ngay], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm thành viên gia đình.

 • Người dùng chỉ được thuộc về một gia đình.
 • Bạn có thể tạo người dùng mới và thêm họ vào làm thành viên gia đình. Nếu người dùng là trẻ em, tùy theo độ tuổi của trẻ, có thể sẽ xuất hiện thông báo hỏi xem bạn có muốn cho phép con bạn tham gia PlayStation™Network hay không. Bạn có thể cài đặt kiểm soát từ cha mẹ trước khi cho phép con tham gia PlayStation™Network.

Chỉ định Cha mẹ/Người giám hộ

Là quản lý gia đình, bạn có quyền chỉ định người lớn khác làm cha mẹ hoặc người giám hộ.
Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập của bạn. Chọn thành viên gia đình là người lớn mà bạn muốn chỉ định, rồi chọn hộp kiểm [Cha mẹ/Người giám hộ].

Xem hoặc thay đổi cài đặt

Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập của bạn. Chọn thành viên gia đình để xem hoặc thay đổi những cài đặt sau đây.

Thông tin về thành viên gia đình

Xem thông tin tài khoản của thành viên gia đình. Sau khi thành viên gia đình đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn có thể xem các thông tin như ID đăng nhập của họ.

Xóa khỏi gia đình bạn

Nếu thành viên được chọn là cha mẹ hoặc người giám hộ, và bạn xóa họ khỏi gia đình, họ không còn cài đặt kiểm soát từ cha mẹ được nữa. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn xóa thành viên gia đình là người lớn.

Rời khỏi gia đình

Sau khi rời khỏi gia đình, bạn có thể tạo gia đình riêng của mình hoặc tham gia gia đình khác. Cài đặt này chỉ khả dụng khi thành viên gia đình là người lớn tự chọn rời khỏi gia đình.

Quản lý gia đình không thể rời khỏi gia đình của mình.

Kiểm soát từ cha mẹ

Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình và cha mẹ hoặc người giám hộ chọn thành viên gia đình là trẻ em. Để biết chi tiết về các kiểm soát từ cha mẹ có sẵn, hãy xem phần "Tùy chọn kiểm soát từ cha mẹ".

Đặt lại mật khẩu

Thay đổi mật khẩu mà con bạn sử dụng để đăng nhập vào PlayStation™Network. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình là trẻ em.

Tham gia PlayStation Network

Rút quyền tham gia PlayStation™Network cho thành viên gia đình. Bạn phải thực hiện việc này trước khi thành viên gia đình đăng nhập lần đầu tiên. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network.

Xóa hồ sơ người dùng

Khi bạn xóa hồ sơ người dùng, dữ liệu do người dùng đó quản lý trên hệ thống PS4™ như dữ liệu đã lưu, ảnh chụp màn hình và video clip cũng sẽ bị xóa. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network.

Tùy chọn kiểm soát từ cha mẹ

Các cài đặt khả dụng thay đổi khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, hoặc trạng thái tài khoản của con bạn. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Trò chuyện với người chơi khác

Hãy sử dụng cài đặt này để hạn chế các tính năng giao tiếp của PlayStation™Network.

 • Tham gia trò chuyện trong một trò chơi.
 • Gửi và nhận tin nhắn trong trò chơi. (Cài đặt này không áp dụng cho các tin nhắn có cụm từ định sẵn mà người chơi không thể sửa.)
 • Tham gia (Đội chơi).
 • Gửi và nhận tin nhắn trong (Tin nhắn).
 • Hiển thị và nhập bình luận cho Lời mời kết bạn và lời mời tham gia trò chơi.

Xem nội dung được tạo bởi người chơi khác

Sử dụng cài đặt này để hạn chế con bạn xem nội dung do người chơi tạo và chia sẻ nội dung qua PlayStation™Network. Một số ví dụ về nội dung do người chơi tạo như sau.

 • Ảnh chụp màn hình
 • Video clip (video cách chơi)
 • Chương trình phát sóng (cách chơi được phát trực tiếp)
 • Nội dung mà người dùng có thể tạo trong trò chơi
 • Văn bản mà người dùng có thể nhập tự do, chẳng hạn như bình luận về các hoạt động và tự giới thiệu trong hồ sơ của người dùng

Lọc độ tuổi cho nội dung trực tuyến

Hạn chế truy cập các tính năng trò chơi trực tuyến cũng như ẩn các trò chơi và nội dung trong PlayStation™Store tùy theo độ tuổi của con bạn.

Hạn mức chi tiêu hàng tháng

Cài đặt số tiền tối đa mà mỗi trẻ có thể chi tiêu mỗi tháng trong PlayStation™Store.

Độ tuổi để chơi trò chơi

Sự kết hợp của mức độ kiểm soát từ cha mẹ bạn đã cài đặt cho từng trẻ trên hệ thống PS4™ và mức độ kiểm soát từ cha mẹ cho trò chơi sẽ giới hạn những trò chơi có thể chơi. Ví dụ: nếu bạn muốn hạn chế sử dụng trò chơi có mức độ kiểm soát từ cha mẹ là "4", hãy cài đặt mức độ kiểm soát từ cha mẹ của hệ thống PS4™ xuống con số nhỏ hơn "3". Việc cài đặt mức độ kiểm soát từ cha mẹ trên hệ thống PS4™ thành "3" sẽ nghiêm cấm người chơi chơi bất kỳ trò chơi nào có mức "4" trở lên.
Bên cạnh [Được phép], có 11 mức độ kiểm soát từ cha mẹ. Con số mức độ kiểm soát từ cha mẹ càng thấp thì hạn chế càng nghiêm ngặt. Cài đặt mặc định là "9".

Bạn có thể kiểm tra mức độ kiểm soát từ cha mẹ đối với các trò chơi theo một trong các cách sau.

 • Trò chơi trên đĩa được bán trong các bao bì có in thông tin mức độ đánh giá. Để hiểu được mức đánh giá trò chơi tương ứng với mức độ kiểm soát từ cha mẹ ra sao, hãy xem phần "Kết hợp các nhãn đánh giá trò chơi và mức độ kiểm soát từ cha mẹ".
 • Để xem mức độ kiểm soát từ cha mẹ cho trò chơi trên màn hình, hãy chọn trò chơi trong khu vực nội dung, nhấn nút OPTIONS, rồi chọn [Thông tin]. Nếu trò chơi có hạn chế độ tuổi, mức độ kiểm soát từ cha mẹ sẽ xuất hiện trong trường [Kiểm soát từ cha mẹ].

Độ tuổi để xem video Blu-ray Disc™ và DVD

Hạn chế việc phát video trên đĩa Blu-ray Disc™ hoặc DVD có giới hạn độ tuổi.

 • Đĩa Blu-ray Disc™
  Cài đặt mặc định là [Được phép]. Ngoài [Được phép], bạn có thể chọn một độ tuổi cụ thể. Hãy chọn độ tuổi thấp hơn để thắt chặt hạn chế.
 • DVD
  Cài đặt mặc định là [Được phép]. Ngoài [Được phép], bạn có thể chọn từ 8 mức độ. Hãy chọn mức độ thấp hơn để thắt chặt hạn chế.
 • Quốc gia hay vùng dành cho kiểm soát từ cha mẹ
  Chọn quốc gia hoặc khu vực cho hạn chế kiểm soát từ cha mẹ đối với đĩa. Cài đặt mặc định là [United States]. Thông thường, không cần phải thay đổi cài đặt này.

Sử dụng PlayStation VR

Hạn chế việc sử dụng bộ đeo VR.

PS VR không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng.

Sử dụng trình duyệt Internet

Sử dụng cài đặt này để ngăn (Trình duyệt Internet) khởi động. Cài đặt mặc định là [Được phép].