Chủ đề

Sử dụng ảnh chụp màn hình hoặc chủ đề được tải xuống từ PlayStation™Store để tùy chỉnh hình nền cho màn hình chính và màn hình chức năng của bạn. Chọn một tùy chọn trong (Cài đặt) > [Chủ đề].

Chọn chủ đề

Chọn một chủ đề cho hệ thống của bạn. Để sử dụng ảnh chụp màn hình làm hình nền, hãy chọn [Tùy chỉnh]. Để tải về một chủ đề mới, hãy chọn [Tìm trong PlayStation Store].

Bóng đổ xuống văn bản

Chọn kiểu bóng cho văn bản. Sử dụng cài đặt này nếu văn bản khó đọc.

  • PlayStation™Store chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ được cung cấp cũng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực cư trú. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Bạn phải nạp thêm tiền vào ví mới có thể mua được nội dung. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Thông tin tài khoản".
  • Để xóa một chủ đề, chọn chủ đề bạn muốn xóa, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa].