Cài đặt đầu ra video

Khi bạn cài đặt hệ thống PS4™, bạn có thể cần phải cấu hình đầu ra cho cổng nối HDMI OUT. Theo mặc định, cài đặt này được đặt tự động khớp với TV mà bạn kết nối. Để tự cấu hình cài đặt, hãy chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình] > [Cài đặt đầu ra video].

 • Độ phân giải
  Cài đặt độ phân giải.
 • Kích thước TV
  Bạn có thể cài đặt kích thước màn hình cho phù hợp với TV tương thích 3D đang sử dụng.
  Cài đặt này chỉ xuất hiện khi bạn kết nối TV tương thích 3D.
 • Khoảng RGB
  Chỉ thay đổi cài đặt này khi bạn sử dụng thiết bị HDMI không gửi thông tin dải RGB chính xác.
 • HDR
  Bạn sẽ được trải nghiệm dải động rộng hơn với TV HDR (dải động cao) và các ứng dụng tương thích.
 • Màu ra sắc nét
  Chỉ thay đổi cài đặt này khi video hiển thị không chính xác.
 • Thông tin đầu ra video
  Xem những thông tin như độ phân giải và định dạng màu sắc.