PlayStation®Network > Managing account information

Managing account information
Управление на информацията за акаунта

За да използвате тази функция, от вас може да се поиска да актуализирате софтуера на системата.


Проверка или редактиране на информация за акаунти в PlayStation®Network. Трябва да сте влезли в PlayStation®Network, за да изпълните тези операции. Изберете (Account Management) под (PlayStation®Network).

Елементи, които могат да бъдат проверявани или редактирани
Account Information
Информация за акаунти

Можете да проверявате или редактирате информация за своите акаунти за PlayStation®Network.

 • Информация за таксуване
 • Идентификатор за влизане (имейл адрес)
 • Парола
 • Име
 • Адрес
 • Аватар
 • Профил
 • Предпочитания за уведомяване
Sub Account Management
Управление на подакаунти

Можете да преглеждате или редактирате настройките за асоцииран подакаунт.

 • Родителски контрол
 • Парола за подакаунт
Redeem Codes
Възвръщане на кодове
Можете да си възвърнете номер на карта или промоционален код за PlayStation®Network.
Transaction Management
Управление н транзакции

Можете да добавяте средства към портфейла, използван за услуги в PlayStation®Network, например PlayStation®Store, или да проверявате хронологията на използване на различните услуги.

 • Добавяне на средства
 • Изискване на парола при изход
 • Автоматично финансиране
 • Хронология на транзакциите
 • Списък за изтегляне
 • Списък на услугите
System Activation
Активиране на системата
Можете да активирате или деактивирате системата PS3™ или системата PSP™, която използвате за акаунта.

Съвет

Елементите, които можете да проверите или редактирате, зависят от типа на акаунта и от страната или региона на използване. За подробности се свържете с техническата поддръжка за вашия регион.

PlayStation®Network > Managing account information