Game > Trophy Collection

Trophy Collection
Колекция от трофеи

Можете да спечелите трофеи, когато постигнете определени цели в игрите, които поддържат функцията трофеи.

Types of trophies
Типове трофеи

Трофеите се категоризират в четири степени. Като правило, степените се основават на нивото на трудност при спечелването на трофеите. Типовете предлагани трофеи и условията, при които можете да печелите трофеи, са различни в зависимост от играта.

Checking your trophy collection
Проверяване на вашата колекция от трофеи

1.

Изберете (Game) > (Trophy Collection).
Показват се категориите на постижения за трофеи.

2.

Изберете играта, която искате да проверите.
Показва се информация за трофеите, които са налични в играта. Показват се изображенията за трофеите, които сте спечелили.

Saving your trophy information on the PlayStation®Network server
Записване на информация за вашите трофеи на сървъра на PlayStation®Network

Ако създадете акаунт на PlayStation®Network, можете да записвате информация за трофеите, които сте спечелили, на сървъра на PlayStation®Network. Можете също да видите своята колекция от трофеи в екрана [Profile] под (Friends) и да сравните състоянието на спечелените трофеи с приятелите си.


Информацията за трофеите автоматично се записва на сървъра на PlayStation®Network при следните условия :

Съвет

Вж. още (Friends) > [Friends list] > [Viewing profiles] в това ръководство.

Game > Trophy Collection