Network > Life with PlayStation®

Life with PlayStation®

Life with PlayStation® предлага динамично уеб- базирано съдържание, организирано в отделни канали, които могат да се разглеждат по време и по местоположение. Можете да се радвате на различни типове съдържание, като изберете съответен канал.


Когато използвате Life with PlayStation®, автоматично участвате в проекта Folding@home™ - проект с разпределена компютърна обработка, който се провежда от Станфордския университет.

Starting Life with PlayStation®
Стартиране на Life with PlayStation®

За да използвате Life with PlayStation®, трябва първо да изтеглите и инсталирате приложението Life with PlayStation®. Изберете (Life with PlayStation®) под (Network), за да изтеглите това приложение. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталирането.

Съвети

  • За да инсталирате PlayStation®, се изисква най-малко 500 MB свободно място на твърдия диск на системата PS3™.
  • Ако се покаже иконата (Folding@home™), трябва първо да актуализирате приложението Folding@home™, а след това да актуализирате до Life with PlayStation®. Изберете (Folding@home™) под (Network), след което следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате приложението Folding@home™. Изберете отново (Folding@home™) под (Network), след което следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате до Life with PlayStation®.

Quitting Life with PlayStation®
Излизане от Life with PlayStation®

За да излезете от Life with PlayStation®, натиснете бутона PS на безжичния контролер и изберете (Quit) в началното меню.

Setting Auto-Start
Задаване на автоматично стартиране

Life with PlayStation® се стартира автоматично, ако системата PS3™ е неактивна определен период от време. Изберете (Life with PlayStation®) под (Network), натиснете бутона и след това изберете [Auto-Start] от менюто с опции.

Off
Изкл.
Задава се, за да не се стартира автоматично Life with PlayStation®.
After 10 minutes
След 10 минути
Life with PlayStation® се стартира след 10 минути.
After 20 minutes
След 20 минути
Life with PlayStation® се стартира след 20 минути.
After 30 minutes
след 30 минути
Life with PlayStation® се стартира след 30 минути.

Съвет

[Auto-Start] е деактивирана, когато системата PS3™ не е свързана към интернет.

Deleting Life with PlayStation®
Изтриване на Life with PlayStation®

Програмата Life with PlayStation® може да се изтрие от твърдия диск. Изберете (Life with PlayStation®) под (Network), натиснете бутона и след това изберете [Delete] от менюто с опции.

Съвет

Дори ако програмата бъде изтрита, иконата (Life with PlayStation®) няма да се изтрие от началното меню на XMB™. Ако изберете иконата, програмата Life with PlayStation® ще се изтегли отново.

Network > Life with PlayStation®