Users > Deleting users

Deleting users
Изтриване на потребители

Ако има много потребители, можете да изтриете потребители, които вече не са необходими. Влезте като потребителя, когото искате да изтриете. Изберете иконата на потребителя, натиснете бутона , и след това изберете [Delete] от менюто с опции. Когато потребителят се изтрива, следните типове данни записани на твърдия диск, които се управляват от този потребител, ще бъдат изтрити.

Демонстрациите и друго съдържание, изтеглено безплатно от (PlayStation®Store) не може да се изтрива.


Съвет

Може да бъде изтрит само текущият потребител.

Users > Deleting users