Important consumer notices (Важни бележки за потребителите)

 • Вградените функции на PS Vita системата зависят от модела. За подробности вижте документацията, доставена с Вашата система.
 • Използването на PS Vita системата и нейните функции се управлява от различни споразумения с потребителя, които могат да бъдат периодично променяни. Посетете SCE website for your region (уебсайта на SCE за Вашия регион), за да видите най-новите копия на тези споразумения, както и актуалните промени на условията, свързани с PS Vita системата, влючително промени в ръководството за потребителя и другата документация.
 • За да използвате функциите на PlayStation®Network, трябва на Вашата система да е инсталирана най-новата версия на системния софтуер.
 • PlayStation®Network и PlayStation®Store са достъпни само в определени страни и региони и на определени езици. За подробности се обърнете към customer support in your country or region (поддръжка на клиенти във Вашата страна или регион).
 • Преди да дадете Вашата PS Vita система на трето лице по каквато и да е причина, вкл. връщане (ако е позволено), не забравяйте да я деактивирате и да възстановите настройките й по подразбиране. Така ще предотвратите неоторизиран достъп или използване на Вашата кредитна карта или други лични данни.
  За подробности вижте "Before disposing of your PS Vita system (Преди да изхвърлите PS Vita системата)".
 • Потребителят е отговорен за таксите за интернет услуги.
 • Потребителят е отговорен за таксите за мобилни услуги (само за 3G/Wi-Fi модели).
 • Sony Computer Entertainment Inc. притежава и администрира някои или всички права върху изображенията и друго съдържание с авторско право в настоящото ръководство. Използването на изображенията и друго съдържание с авторско право (включително копиране, възпроизвеждане, променяне, качване в мрежа, показване, предаване, разпространяване, лицензиране, продаване и публикуване) с изключение на начина, по който е използвано в настоящото ръководство, е забранено в установената от закона степен.
 • Настоящото ръководство подлежи на промяна без предизвестие.
 • Възможно е уебсайтовете използвани в екранни изображения в настоящото ръководство да са измислени, а не действителни сайтове.
 • Ако в браузъра, използван за преглеждане на настоящото ръководство, е деактивиран JavaScript, ръководството може да не се показва или да не работи правилно. Проверете дали JavaScript е активиран при разглеждане на настоящото ръководство.

Важна информация за клиентите на 3G/Wi-Fi модели

В зависимост от спецификацията на приложението или използваната функция, PlayStation®Vita системата автоматично се свързва към интернет и пренася данни. Това Ви позволява винаги да имате най-актуалната информация и прави PS Vita системата по-удобна за използване.
Ако е налична използваема Wi-Fi точка за достъп, PS Vita системата преференциално използва Wi-Fi връзка. Ако сте извън обхвата на използваема Wi-Fi точка за достъп, PS Vita системата използва мобилна връзка. МОЛЯ, имайте предвид, че при пренос на данни по мобилна връзка, използваните данни съответно се приспадат и заплащат в зависимост от Вашия план за данни.

[Auto-Start Settings] [Настройки за автоматично стартиране] за отделни приложения и функции

На PS Vita системата можете да промените настройките на някои приложения и функции, които се стартират автоматично. Натиснете (Settings) (Настройки) > [Start] [Стартиране] > [System] [Система] > [Auto-Start Settings] [Настройки за автоматично стартиране] на началния екран и изчистете отметката за тези приложения или функции, за които искате да деактивирате настройките за автоматично стартиране.

 • МОЛЯ, имайте предвид, че дори да деактивирате [Auto-Start Settings] [Настройки за автоматично стартиране], това няма да деактивира всички форми на автоматичен пренос на данни.
 • Когато автоматичният пренос на данни за дадено приложение или функция е деактивиран по този начин, автоматичният Wi-Fi пренос на данни за приложението или функцията също е деактивиран.

Изключване на функцията за мобилна мрежа

Използвайте следните настройки, за да деактивирате мобилния пренос на данни на PS Vita системата. Тази настройка няма да засегне Wi-Fi преноса на данни.
Натиснете (Settings) (Настройки) > [Start] [Стартиране] > [Network] [Мрежа] > [Mobile Network Settings] [Настройки на мобилната мрежа] на началния екран и изчистете отметката от [Mobile Network] [Мобилна мрежа].

Към началото на страницата