Settings Parental Controls (Родителски контрол)

Родителите или настойниците могат да контролират възпроизвеждането на съдържание и използването на функции на PS Vita системата.

Задаване на код за достъп

Първо трябва да зададете парола, наречена код за достъп. Трябва да въвеждате кода за достъп, когато създавате настройките за родителски контрол или когато ги променяте.
Когато бъдете подканени да въведете кода за достъп, въведете четирицифрения номер и натиснете [OK].

Ако забравите кода за достъп, трябва да възстановите PS Vita системата. Бъдете внимателни с кода за достъп. Не го забравяйте и не позволявайте на трети лица да се сдобият с него.

Съдържание

С ограничения от родителски контрол родителите или настойниците могат да ограничават стартирането на приложения или възпроизвеждането на съдържание, като например видео съдържание.
В допълнение към [Off] [Изкл.] могат да се настроят още единадесет нива. Ограничението ще бъде по-строго, когато сте задали по-ниски числа. [9] е настройката по подразбиране.
Дали може или не може да се стартира приложение и да се възпроизвежда съдържание се определя от комбинацията на зададеното ниво на PS Vita системата и зададеното ниво на приложението и съдържанието, което ще се възпроизвежда.

За да промените настройките на по-ограничаващо ниво, трябва да затворите всички използвани приложения.

Проверете нивото на ограничението за приложението

1.
Докоснете и задръжте на началния екран.
Началният екран ще влезе в режим на редактиране.
2.
Натиснете иконата на приложението и след това натиснете [Information] [Информация].
На приложение с ограничения от родителски контрол нивото на ограничението се появява в полето [Parental Controls] [Родителски контрол].‎

Проверете нивото на ограничението за съдържанието

1.
В приложение (Video) (Видео), от списъка изберете съдържанието, което искате да проверите, и натиснете (Options) (Опции).
2.
Натиснете [Delete] [Изтриване].
Екранът ще влезе в режим на редактиране на списъка.
3.
Натиснете (Information) (Информация).
На съдържанието с ограничения от родителски контрол нивото на ограничението ще се показва в полето [Parental Controls] [Родителски контрол].

Браузър

Тази опция позволява на Родителите или настойниците да задават дали приложението (Browser) (Браузър) да може да се стартира.

За да промените настройките, трябва да затворите всички използвани приложения.

Данни за местоположение

Родителите или настойниците могат да задават дали да се разреши използването на данни за местоположение.

Смяна на кода за достъп

Въведете текущия код за достъп и след това въведете новия код за достъп. За потвърждение трябва да въведете новия код за достъп два пъти.

Към началото на страницата