Network > About Folding@home™

About Folding@home™
O programu Folding@home™

Folding@home™ je projekt Stanfordské univerzity, zaměřený na distribuci výpočetních úloh. Cílem projektu je výzkum mechanizmu skládání proteinů, jehož výstupy by mohly vést k léčení souvisejících nemocí. Spuštěním programu Folding@home™, instalovaném na systému PS3™, se prostřednictvím internetu můžete na tomto projektu podílet. Více informací o projektu Folding@home™ naleznete na webových stránkách Stanfordské univerzity.

Starting Folding@home™
Spuštění programu Folding@home™

Pokud chcete používat program Folding@home™, musíte ho nejdříve stáhnout a nainstalovat. Vyberte možnost (Folding@home™) v části (Network) a stáhněte program z internetu. Tuto operaci proveďte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Po skončení instalace můžete program Folding@home™ spustit. Podrobné informace o práci s tímto programem viz stránka s nápovědou k programu Folding@home™.

Rada

Stránka s nápovědou se zobrazí pouze po stisknutí tlačítka .

Setting Auto-Start
Nastavení automatického spuštění

Program Folding@home™ se po určité době nečinnosti systému PS3™ automaticky spustí. Vyberte možnost (Folding@home™) v části (Network), stiskněte tlačítko a z nabídky možností vyberte položku [Auto-Start].

Off
Vypnuto
Nastavení programu Folding@home™, aby se nespouštěl automaticky.
After 10 minutes
Po 10 minutách
Spuštění programu Folding@home™ po 10 minutách.
After 20 minutes
Po 20 minutách
Spuštění programu Folding@home™ po 20 minutách.
After 30 minutes
Po 30 minutách
Spuštění programu Folding@home™ po 30 minutách.

Rada

Funkce [Auto-Start] je vypnuta, pokud není systém PS3™ připojen k internetu.

Deleting Folding@home™
Odstranění programu Folding@home™

Program Folding@home™ může být z pevného disku odstraněn. Vyberte možnost (Folding@home™) v části (Network), stiskněte tlačítko a z nabídky možností vyberte položku [Delete].

Rada

I poté, kdy je program odstraněn, ikona (Folding@home™) nebude z úvodní nabídky XMB™ odstraněna.
Pokud vyberete ikonu Folding@home™, program bude stažen znovu.

Network > About Folding@home™