Kontrola oznámení

Pokud obdržíte novou zprávu či novou pozvánku nebo se dokončí stahování či nahrávání obsahu, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí vyskakovací oznámení. Chcete-li zobrazit seznam oznámení, vyberte na obrazovce funkcí položku (Oznámení).
Stahovaný či odesílaný obsah se zobrazí v horní části seznamu upozornění jako položka (Stažené soubory) nebo (Nahrané soubory). Chcete-li zobrazit postup stahování či nahrávání nebo jej pozastavit či zrušit, vyberte ze seznamu požadovanou položku.

  • Podrobnosti o oznámení zobrazíte také výběrem položky [Oznámení] z rychlé nabídky.
  • Chcete-li zvolit, které typy vyskakovacích oznámení se zobrazí, na obrazovce seznamu upozornění stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nastavení oznámení].
  • Můžete zobrazit veškerý obsah, jehož stahování či nahrávání bylo dokončeno. Na obrazovce seznamu upozornění stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Stažené soubory] nebo [Nahrané soubory].
  • V některých případech můžete zobrazit doručená oznámení stisknutím tlačítka PS během zobrazení vyskakovacího oznámení.
  • Chcete-li odstranit oznámení, na obrazovce seznamu upozornění stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odstranit].