Systém PlayStation®4 (řada CUH-7000 / řada CUH-7100 / řada CUH-7200)

Názvy částí hardwaru

Přední část

Přední strana konzole. Zleva označeno písmeny A až D.

A )
Tlačítko napájení/kontrolka napájení
Svítí bíle Systém je zapnutý.
Svítí oranžově Systém je v režimu odpočinku.
Nesvítí Systém je vypnutý.
B )
Slot na disk
C )
Tlačítko vysunutí
D )
Port USB

Zadní část

Zadní strana konzole. Zleva označeno písmeny A až F.

A )
Konektor AC IN
B )
Port HDMI™ OUT
C )
Port AUX
K tomuto portu připojte kameru PlayStation®Camera.
D )
Port DIGITAL OUT (OPTICAL)
E )
Port USB
F )
Port LAN