O Komunitách

Komunity jsou místa, kde najdete hráče s podobnými zájmy a preferencemi. S ostatními členy Komunity můžete hrát hry či vytvářet party, případně hovořit o společných zájmech v rámci dané Komunity.
Můžete vytvořit novou Komunitu nebo se připojit k již existující Komunitě.

Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci vytvářet či zobrazit komunity, ani se k nim připojovat.

Majitelé Komunity a hráči, kteří se mohou připojit

Majitel

Když vytvoříte Komunitu, stáváte se jejím majitelem. Jako majitel můžete rozhodovat o tom, kdo se může připojit a stát se členem.

  • Kdokoli
    Ke Komunitě se může připojit kdokoli.
  • Pouze na základě požadavku
    Ke Komunitě se mohou připojit pouze hráči schválení majitelem nebo moderátory.

Moderátor

Jako moderátor můžete jednat jménem majitele a schvalovat žádosti o připojení ke Komunitě či zveřejňovat zprávy dne. Majitel může vybrat kteréhokoli člena Komunity jako moderátora.

Člen

Když se připojíte ke Komunitě, stáváte se jejími členy.

Vytvoření Komunity

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Komunity).
2.
Vyberte položku [Vytvořte komunitu].
3.
Zadejte jméno Komunity a vyberte, jak se mohou ostatní hráči připojit.
4.
Vyberte hru, na kterou se Komunita zaměří.
5.
Vyberte obrázek a pozadí.
6.
Nakonfigurujte nastavení, jako je například časové pásmo či jazyk.
Po vytvoření Komunity můžete vybrat hráče, které chcete pozvat, a poslat těmto hráčům pozvánky.

Chcete-li odstranit Komunitu, vyberte položku  (Nastavení Komunity) > [Správa komunity] > [Odstraňte komunitu].

Připojení k existující Komunitě

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Komunity).
2.
Vyberte Komunitu, ke které se chcete připojit.
3.
Vyberte buď položku [Připojte se ke komunitě], nebo položku [Požádat o členství].
Pokud vyberete položku [Požádat o členství], budete se moci připojit, až majitel Komunity nebo moderátor schválí vaši žádost.
  • Chcete-li opustit Komunitu, vyberte položku  (Nastavení Komunity) a poté vyberte možnost [Opustit komunitu].
  • Chcete-li nahlásit nevhodná jména Komunit, obrázky či popisy, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].