Co se nachází na obrazovce Komunity

Obrazovka komunity. Shora označeno písmeny A a B.

A )
Ovládací tlačítka
(Pozvat) Pozvěte ostatní hráče, aby se připojili ke Komunitě.
(Vytvořit partu) Vytvořte partu a oznamte ji členům Komunity. K partě se mohou připojit také hráči, kteří nejsou členy Komunity.
Podrobnosti o partách naleznete v části „O partách“.
(Nastavení Komunity) Nakonfigurujte nastavení Komunity. Zobrazená nastavení se liší podle toho, zda jste majitel, moderátor nebo člen.
B )
Přepínání zobrazení
Nyní hraje Zobrazuje party vytvořené členy a hry související s Komunitou, které hrají členové.
Zeď komunity Zobrazí zprávu dne nebo příspěvky zveřejněné členy.
Chcete-li odeslat odpověď nebo si prohlédnout profil člena, vyberte příspěvek požadovaného člena.
Události Zobrazí události vytvořené členy.
Můžete vytvářet události nebo se k nim připojit.
Členové Zobrazí jména členů Komunity.