O partách

Funkci (Parta) můžete použít k hlasovému chatu s přáteli a dalšími hráči. Funkci (Parta) lze použít během hraní či práce s jinou aplikací. Když jste v partě, můžete se připojit ke hře a také sdílet herní obrazovky či hru s ostatními hráči, se kterými v partě chatujete.

Majitel party a hráči, kteří se mohou připojit

Majitel

Když vytvoříte partu, stáváte se jejími majiteli.

 • Pokud opustíte partu, kterou jste vytvořili, majitelem party se stane jeden ze zbývajících hráčů a parta může dále fungovat.
 • Jako majitelé můžete hráče z party vyhodit. Vyberte hráče, kterého chcete vyhodit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Vyhodit].

Hráči, kteří se mohou připojit k partě

Při vytváření party můžete určit, zda je parta veřejná nebo soukromá. Toto nastavení určuje, kdo se může k partě připojit.

 • Veřejné party
  Přátelé hráčů v partě se mohou k partě připojovat bez omezení. Hráči v partě mohou zvát další hráče.
 • Soukromé party
  K soukromé partě se můžete připojit pouze tehdy, pozve-li vás majitel. Hráč, který se připojil k partě, může majiteli doporučit dalšího hráče.
 • Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou lze pozvat do party, ale možná se nebude moci připojit.
 • K partě se může připojit až 16 osob.
 • Partu můžete v rychlé nabídce nastavit jako veřejnou nebo soukromou, a to i po jejím vytvoření.