Propojit s ostatními službami

Své účty online služeb, jako jsou Twitter, můžete propojit se svým účtem pro síť PlayStation™Network. Pomocí online služeb můžete sdílet snímky obrazovky a videoklipy nebo zveřejňovat informace, jako jsou získané trofeje.
Chcete-li svůj účet propojit nebo propojení naopak zrušit, vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Propojit s ostatními službami].

  • Tato možnost je dostupná pouze uživatelům s účtem pro dospělé.
  • Některé služby pro streamování videa lze propojit v položce (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Propojit s ostatními službami].
  • Twitter je služba sociální sítě poskytovaná společností Twitter, Inc.