Používání TV a video služeb

Chcete-li použít služby podporující streamování videa, vyberte v oblasti obsahu položku  (TV a Video) a pak vyberte službu, kterou chcete použít.

  • Služby, které lze použít, se liší podle země či regionu.
  • Tuto funkci nelze použít v některých zemích a regionech.