Sådan bruges denne vejledning

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3™-systemsoftwaren. Oplysninger om hardwarefunktioner og produktsikkerhed fremgår af dokumentationen, som følger med til systemet.

Bemærkninger vedr. visning af vejledningen

Det anbefales at vejledningen vises under følgende forhold:

Navigering i vejledningen på PS3™-systemet

Brug de grundlæggende funktioner nedenfor, når du ser på vejledningen fra PS3™-systemets (Internetbrowser).

Retningsknapper Flyt markøren til et link.
kryds-knappen Åbn linket.
Højre pind Rul i en hvilken som helst retning.
L1-knappen Gå tilbage til den foregående side.

Du kan zoome visningen på følgende måde.

Tryk R3-tasten ned (højre pind) Brug Zoom. / Slet Zoom.
Hold L2-tasten/R2-tasten nede, mens du zoomer Større visning. / Reducere visning.
Hold cirkel-tasten nede, mens du zoomer Slet Zoom.

Beskrivelse af knaphenvisningerne i vejledningen

De PS3™-systemknapper, der bruges til at angive og annullere elementer varierer, afhængigt af område og produkt. Generelt gælder, at engelsk og andre europæiske sprogversioner af denne vejledning bruger kryds til at angive et emne og cirkel til at annullere et emne, mens andre sprogversioner bruger cirkel i forbindelse med angivelse og kryds i forbindelse med annullering.

Udskrivning af vejledningen

Vejledningen kan udskrives vha. en pc. Følg nedenstående trin for at udskrive flere sider ad gangen.

1.

Brug Microsoft Windows Internet Explorer til at åbne denne vejlednings [Manual Index] (Vejledningens indeks).

2.

Vælg [Udskriv] i menuen File (Filer) i Internet Explorer.

3.

Vælg fanen [Valgmuligheder] (Indstilling), og marker derefter afkrydsningsfeltet for [Print all linked documents] (Udskriv alle sammenkædede dokumenter) for at udskrive vejledningen.
Afhængigt af printeren vil udskriften muligvis ikke svare til rækkefølgen i [Manual Index] (Vejledningsindeks).