Om XMB™ > Ændring af måden, hvorpå indhold vises

Ændring af måden, hvorpå indhold vises

Indhold, der er gemt i følgende mapper i roden på lagermedier eller USB-lagerenheder, vises som standard.

Kategori Mappenavn
(Video) VIDEO
(Musik) MUSIC
(Foto)
  • DCIM*
  • PICTURE
*

Denne mappe skal bruges til lagring af billeder, der er optaget i DCF-format, når der tages billeder med digitalkamera.


Vælg ikonet for lagermediet eller USB-lagerenheden, og tryk derefter på trekant-knappen. Vælg [Vis alle] i indstillingsmenuen for at få vist mapper ud over de ovenfor anførte.

Eksempel på indhold, der vises som standard

Med Memory Stick™ under (Foto):

Mapper og billedfiler, der er lagret i DCIM-mappen, vises. Billedfiler der er inkluderet i PICTURE-mappen vises direkte, uden at mapper vises.

Eksempel på indhold, der vises med [Vis alle]

Med Memory Stick™ under (Foto):

Alle mapper og billedfiler, der tilhører fotokategorien, vises.

Tips

  • Kun indhold, der kan afspilles under den valgte kategori, vises med [Vis alle]. Det er ikke alt indhold, der er lagret på mediet, der kan vises.
  • Alle mapper vises som standard ved afspilning af datamedier f.eks. CD-R-medier.
  • Visse modeller af PS3™-systemet kræver en bestemt USB-adapter (medfølger ikke) ved brug af lagermedier.

Om XMB™ > Ændring af måden, hvorpå indhold vises