Spil > Afspilning af PlayStation®3 formateret software > Justering af spillets indstillinger

Justering af spillets indstillinger

Du kan justere controllerens indstillinger undervejs i spillet. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller undervejs i spillet, og vælg derefter (Indstillinger) > (Tilbehørsindstillinger).

Tildel Controller Ports igen

Du kan ændre det tildelte controllernummer. Hvis controllernummeret er angivet af softwaren, tildeles det passende controllernummer.

Tip

Det nuværende controllernummer vises over portindikatoren øverst på controlleren. For tal mellem fem og syv er controllernummeret lig med summen af de oplyste indikatorer.

Illustration af portindikatoren øverst på controlleren. Når en femte controller er tildelt, lyser portindikatorerne 1 og 4

Controller Vibrationsfunktion

Du kan slå vibrationsfunktionen til og fra. Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af en controller, der understøtter PS3™-systemets vibrationsfunktion.

Tips

  • Denne indstilling er kompatibel med alle tilsluttede controllere, der understøtter vibrationsfunktionen.
  • Hvis denne indstilling er deaktiveret [Sluk], vil controlleren ikke vibrere, selvom vibrationsfunktionen aktiveres i spillet.

Spil > Afspilning af PlayStation®3 formateret software > Justering af spillets indstillinger