Spil > Spilkategori

Spilkategori

Følgende ikoner vises under (Spil). De viste ikoner afhænger af brugsbetingelserne.

PlayStation®Store Se oplysninger fra PlayStation®Store.
Afslut spil Afslut PlayStation®3 formateret software. Dette ikon vises kun under selve spillet.
(titelnavn) Afspil en softwaretitel i PlayStation®3-format. Der vises et billede, når ikonet vælges.
PlayStation®2 format disk Dette ikon betyder, at du kan afspille en titel i PlayStation®2 formateret software.
PlayStation® format disk Dette ikon betyder, at du kan afspille en titel i PlayStation® formateret software.
Værktøj til gemte data (PS3™) Kopier/slet eller få vist oplysninger om gemte data til PlayStation®3 formateret software.
Værktøj til gemte data (minis / PSP™) Kopier/slet eller få vist oplysninger om gemte data til minis og PSP™Game (PSP™-spil)-software.
Memory Card værktøj Opret og tilknyt slots til interne hukommelseskort for at gemme data til software i PlayStation®2-/PlayStation®-format. Du kan også kopiere/slette eller få vist oplysninger om de gemte data.
PS Vita-system programredskab Når du sikkerhedskopierer gemte data for spil, der er spillet på dit PS Vita-system, sikkerhedskopierer programdata (spildata) eller sikkerhedskopierer fra dit PS Vita-system til et PS3™-system, gemmes dataene i hjælpeprogrammet i dit PS Vita-system.
Værktøj til spildata Der kan gemmes yderligere data til visse spil. Du kan slette eller få vist oplysningerne om dataene.
(PlayStation®3 eller PlayStation®2 formateret software på systemlageret) PlayStation®3 eller PlayStation®2 formateret software på systemlageret. Der vises et miniaturebillede for spillet.
(data downloadet til systemlageret) Dette ikon betyder, at der er downloadet spildata eller udvidelsesdata til systemlageret. Dataene installeres, når det pågældende program åbnes. Ikonet varierer, afhængigt af typen af data.

Tips

  • Låst disk eller Begrænset indhold vises for indhold, der er begrænset af forældrecensur. Indholdet kan afspilles efter indtastning af en firecifret adgangskode. Adgangskoden kan indstilles under (Indstillinger) >   (Sikkerhedsindstillinger).
  • Hvis der sluttes en enhed, som ikke er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-standarden, til systemet vha. et HDMI-kabel, kan der ikke sendes video og/eller lyd fra systemet.
  • Ophavsretligt beskyttet indhold på en Blu-ray Disc kan kun afspilles ved 1080p, når der bruges et HDMI-kabel, der er sluttet til en enhed, som er kompatibel med standarden HDCP.
  • I sjældne tilfælde vil diske og andre medier muligvis ikke fungere ordentligt, hvis de afspilles på PS3™-systemet. Dette skyldes primært variationer i produktionsprocessen eller kodningen af softwaren.

Vigtigt

  • Nogle titler i PlayStation®2- eller PlayStation® formateret software afspilles anderledes på et PS3-system end på et PlayStation®2- eller PlayStation®-system, eller måske afspilles de ikke korrekt på PS3™-systemet.
  • Ikke alle PS3™-systemer understøtter afspilning af PlayStation®2-formaterede diske. Yderligere oplysninger findes under [Understøttede disktyper], på SIE-webstedet for dit land/område eller i den dokumentation, der fulgte med dit PS3™-system.

Spil > Spilkategori