Brug af gemte data på memory cards

Hvis du vil bruge gemte data på et hukommelseskort med 8 MB til PlayStation®2 eller på et hukommelseskort til at spille et spil, skal du kopiere dataene til et internt hukommelseskort på systemlageret. Dataene skal kopieres ved hjælp af en hukommelseskortadapter (købes separat).

Vigtigt

 • Nogle titler i din PlayStation®2- eller PlayStation® formateret software afspilles anderledes på et PS3-system end på et PlayStation®2- eller PlayStation®-system, eller måske afspilles de ikke korrekt på PS3™-systemet.
 • Ikke alle PS3™-systemer understøtter afspilning af PlayStation®2-formaterede diske. Yderligere oplysninger findes under [Understøttede disktyper], på SIE-webstedet for dit land/område eller i den dokumentation, der fulgte med dit PS3™-system.

1.

Vælg (Spil) > (Memory Card værktøj).

2.

Slut din hukommelseskortadapter til dit PS3™ system, og indsæt et Memory card.
Der vises et ikon for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)).

3.

Vælg ikonet for de gemte data, som du vil kopiere fra det viste Memory card, og tryk derefter på trekant-tasten.

4.

Vælg [Kopier].
Vælg den destination, der skal kopieres til. Hvis ingen destinationer vises på listen, skal du vælge (Opret et nyt internt Memory Card) og derefter følge instruktionerne på skærmen for at oprette et internt Memory Card.

5.

Tildeling af slot
Vælg det interne hukommelseskort, som du vil bruge fra (Memory Card værktøj), og tryk derefter på trekant-tasten. Vælg [Tildel plads] i indstillingsmenuen.

Tips

 • Afhængigt af datatypen kopieres gemte data fra et hukommelseskort (8 MB) (PlayStation®2) eller et hukommelseskort til et internt hukommelseskort som vist nedenfor.
 • Gemte data fra software i PlayStation2-format, der er gemt på et hukommelseskort (8MB) (til PlayStation2), kopieres til et internt hukommelseskort (PS2). Et internt hukommelseskort (PS2) kan kun bruges på et PS3-system. Gemte data fra software i PlayStation-format, der er gemt på et hukommelseskort (8 MB) (til PlayStation2) eller et hukommelseskort kopieres til et internt hukommelseskort (PS). Hvis mængden af gemte data til kopiering er stor, opretter systemet automatisk flere interne hukommelseskort (PS).

 • Kopieringen kan tage flere minutter, afhængigt af de gemte data.
 • Hvis du vil kopiere alle data, der er gemt på et Memory card (8MB) (til PlayStation®2) eller et Memory card, skal du vælge hukommelseskortet i trin 3, trykke på trekant-tasten og derefter vælge [Kopier] i indstillingsmenuen.
 • Ikke alle gemte data kan kopieres. Når du bruger sådanne data på et PS3™-system, skal du vælge [Flyt] i trin 4. De gemte data flyttes til systemlageret og slettes fra hukommelseskortet.
 • De gemte data kan flyttes tilbage til dit Memory card på et senere tidspunkt.

Kopiering af gemte data til et hukommelseskort

Du kan kopiere gemte data fra PlayStation®2/PlayStation®-formateret software, der er gemt på systemlageret, til et hukommelseskort eller et hukommelseskort på 8 MB til PlayStation®2. Dataene skal kopieres ved hjælp af en hukommelseskortadapter (købes separat).

1.

Vælg (Spil) > (Memory Card værktøj).

2.

Slut din hukommelseskortadapter til dit PS3™ system, og indsæt et Memory card.

3.

Vælg ikonet for de gemte data, som du vil kopiere – (Internt Memory Card (PS)) eller (Internt Memory Card (PS2)) – og tryk derefter på trekant-tasten.

4.

Vælg [Kopier].
Angiv (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) som den destination, der skal kopieres til.

Tips

 • Du kan ikke kopiere flere gemte dataelementer på et Internt Memory Card til et Memory card samtidigt.
 • Ikke alle gemte data kan kopieres. Når du bruger sådanne data på et PS3™-system, skal du vælge [Flyt] i trin 4. De gemte data flyttes til systemlageret og slettes fra det interne hukommelseskort.
 • De gemte data kan flyttes tilbage til dit Memory card på et senere tidspunkt.