Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Administrer Bluetooth® enheder

Administrer Bluetooth® enheder

Gør det muligt at registrere eller parre Bluetooth®-kompatible enheder på PS3™-systemet. Du kan også administrere Bluetooth®-enheder, der opretter forbindelse til dit system.

Registrering af en Bluetooth®-kompatibel enhed

1.

Klargør en Bluetooth®-kompatibel enhed og en Pass nøgle.
En "Pass nøgle" er en slags hardware-id, der bruges til at registrere eller parre Bluetooth®-enheder. Nogle enheder kræver muligvis ikke en adgangsnøgle. Yderligere oplysninger fremgår af instruktionerne, der fulgte med til enheden.

2.

Vælg (Indstillinger) > (Tilbehørsindstillinger).

3.

Vælg [Administrer Bluetooth® enheder].
Hvis du har registreret én eller flere Bluetooth®-enheder, vises en liste over de registrerede enheder.

4.

Vælg [Registrer ny enhed].
Hvis du ikke har registreret Bluetooth®-enheder, bliver du spurgt, om enheden skal registreres. Vælg [Ja] for at fortsætte.

5.

Vælg [Begynd søgning].
PS3™-systemet viser en liste over Bluetooth®-enheder, der er inden for systemets rækkevidde.

6.

Vælg den enhed, der skal registreres eller parres med PS3™-systemet.
Udfør registreringen ved at indtaste Pass nøglen for din Bluetooth®-enhed, hvis en sådan er påkrævet.

Tips

  • Når du bruger det maksimale antal trådløse controllere, skal du slette de enheder, som du ikke bruger, på listen over registrerede enheder for at gøre plads til den nye Bluetooth®-enhed.
  • Yderligere oplysninger om den Bluetooth®-kompatible enhed findes i den vejledning, der fulgte med enheden.

Administration af Bluetooth®-enheder

Kontrollér oplysningerne om Bluetooth®-kompatible enheder,der er tilsluttet til dit PS3™-system, eller tilkobl og frakobl enheder. Vælg den enhed, der skal administreres, og tryk på trekant-tasten for at vælge indstillinger i indstillingsmenuen.

Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Administrer Bluetooth® enheder