Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (avancerede indstillinger)

Indstillinger til Internetforbindelse (avancerede indstillinger)

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet med de grundlæggende indstillinger, skal du ændre indstillingerne efter behov. Juster hvert enkelt punkt, så det stemmer overens med dit netværksmiljø.

1.

Vælg (Indstillinger) > (Netværksindstillinger).

2.

Vælg [Indstillinger til Internetforbindelse].
Vælg [Ja], når der vises et bekræftelsesskærmbillede, hvor der står, at forbindelsen til internettet vil blive afbrudt.

3.

Vælg [Brugerdefineret].
Juster de enkelte elementer efter behov for det aktuelle netværksmiljø. De viste elementer afhænger af de valgte indstillinger.

Forbindelsesmetode

Gør det muligt at vælge den metode, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Denne indstilling er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der understøtter trådløst LAN.

Kabelforbindelse Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse med et Ethernet-kabel.
Trådløs Vælg denne indstilling for at oprette trådløs forbindelse via trådløst LAN.

WLAN indstillinger

Indstil adgangspunktets SSID. Denne funktion er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der er udstyret med den trådløse LAN-funktion.

Søge Scan efter et adgangspunkt i nærheden.

Vælg denne indstilling, hvis du ikke kender SSID'et på adgangspunktet. Systemet registrerer adgangspunkter i nærheden og viser oplysninger om SSID og sikkerhedsindstillinger.
Indtast manuelt Angiv adgangspunktet ved at indtaste dets SSID manuelt vha. et tastatur.

Vælg denne indstilling, hvis du kender SSID'et.
Automatisk Brug adgangspunktets automatiske indstillingsfunktion.

Denne indstilling er kun tilgængelig i områder, hvor PS3™-systemer, der understøtter funktionen, sælges. Vælg denne indstilling, hvis der bruges et adgangspunkt, som understøtter automatisk opsætning. Følg instruktionerne på skærmen.

WLAN sikkerhedsindstilling

Angiv en krypteringsnøgle for et adgangspunkt. Denne funktion er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der er udstyret med den trådløse LAN-funktion.

Ingen Angiv ikke en krypteringsnøgle.
WEP Angiv en krypteringsnøgle.

Krypteringsnøglen kan angives i næste skærmbillede. Krypteringsnøglen gengives som en række stjerner.
WPA-PSK / WPA2-PSK

Autentifikationsindstilling

Disse indstillinger er kun tilgængelige på PS3™-systemer, der sælges i Korea, og findes kun på PS3™-systemer, der er udstyret med den trådløse LAN-funktion.

Ingen Indstil ikke godkendelsesoplysninger.
EAP-MD5 Indstil godkendelsesoplysninger ved brug af offentlige WLAN-tjenester.

Indtast dit bruger-ID og din adgangskode i det næste skærmbillede. Yderligere oplysninger fremgår af dokumentationen fra udbyderen af den offentlige WLAN-tjeneste.

Ethernet-driftstilstand

Indstil ethernet-dataoverførselshastigheden og driftsmetoden. Normalt vælges [Autodetekt].

Autodetekt Indstil grundlæggende indstillinger automatisk.
Manuelle indstillinger Indstil ethernet-dataoverførselshastigheden og driftsmetoden manuelt.

IP adresseindstilling

Indstil metoden til læsning af IP-adresse ved tilslutning til internettet.

Automatisk Brug IP-adressen, der tildeles af DHCP-serveren.

Du kan angive DHCP-serverens værtsnavn i det næste skærmbillede.
Manuel Indstil IP-adressen manuelt.

Du kan angive værdier for IP-adressen, subnet-masken, standardrouteren og primær og sekundær DNS i det næste skærmbillede.
PPPoE Opret forbindelse til internettet via PPPoE.

Du kan angive dit bruger-ID og din adgangskode i det næste skærmbillede.

DHCP

Der angives et DHCP-værtsnavn. Du skal som regel vælge [Indstil ikke].

Indstil ikke Der angives intet DHCP-værtsnavn.
Indstil Der angives et DHCP-værtsnavn.

DNS indstilling

Angiv DNS-serveren.

Automatisk Find automatisk DNS-serverens adresse.
Manuel Angiv DNS-serverens adresse manuelt.

MTU

Konfigurer den MTU-værdi, der skal bruges ved transmission af data. Normalt vælges [Automatisk].

Automatisk Indstil MTU-værdien automatisk.
Manuel Angiv den maksimale størrelse på datapakker (i bytes), der kan sendes i én transmission.

Proxy Server

Indstil den proxyserver, der skal bruges.

Anvend ikke Brug ikke en proxyserver.
Anvend Brug en proxyserver.

Du kan angive proxyserverens adresse og portnummer i det næste skærmbillede.

UPnP

Indstil for at aktivere eller deaktivere UPnP (Universal Plug and Play).

Aktivér Aktiver UPnP.
Deaktivér Deaktiver UPnP.

Tip

Hvis den indstilles til [Deaktivér], bliver kommunikation med andre muligvis begrænset, når tale-/videochat-funktionen eller kommunikation-funktioner til spil anvendes.

Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (avancerede indstillinger)