Indstillinger > Netværksindstillinger > Test af Internetforbindelse

Test af internetforbindelse

Kontroller internetforbindelsen, og få vist resultaterne.

Hent IP adresse Kontroller, om der er fundet en IP-adresse.
Internetforbindelse Kontroller, om der er etableret en forbindelse til internettet.
PSNSM* Kontroller, om du kan logge på PSNSM.
UPnP* Kontroller statussen for UPnP (Universal Plug and Play).

Tilgængelig: UPnP kan bruges.

Ikke tilgængelig: UPnP kan ikke bruges.

Deaktiveret: UPnP er blevet deaktiveret under PS3™-systemets netværksindstillinger.
NAT type* Kontroller, hvordan PS3™-systemet er sluttet til internettet. Disse oplysninger kan være nyttige, når du skal vurdere, hvor let eller svært det er at oprette forbindelse til andre PS3™-systemer med tale-/videochat eller via kommunikationsfunktioner i et spil.

Type 1: Direkte tilslutning til internettet

Type 2: Tilsluttet internettet via en router

Type 3: Tilsluttet internettet via en router

Type 3 understøtter muligvis ikke kommunikation med andre PS3™-systemer, og tale-/videochat og kommunikationsfunktioner i spil kan være begrænsede. I sådanne situationer skal du læse afsnittet [Opret forbindelse til PSNSM] i denne vejledning.
Forbindelseshastighed (Download)* Kontroller forbindelseshastigheden, hvormed PS3™-systemet downloader data fra internettet.
Forbindelseshastighed (Upload)* Kontroller forbindelseshastigheden, hvormed PS3™-systemet uploader data til internettet, f.eks. overførsel af en besked.
*

Vises kun, hvis du har oprettet (registreret) en Sony Entertainment Network-konto.

Tips

  • Hvis [Fejl] vises for [Hent IP adresse] eller [Internetforbindelse], skal du følge vejledningerne på skærmen for at kontrollere netværksindstillingerne. Du kan justere netværksindstillingerne under (Indstillinger) > (Netværksindstillinger) > [Indstillinger til Internetforbindelse]. Yderligere oplysninger om nødvendige indstillinger findes i oplysningerne fra internetudbyderen eller i de vejledninger, der fulgte med netværksenheden.
  • Du har oprettet (registreret) en Sony Entertainment Network-konto under (PlayStation™Network) > (Opret en konto).
  • Hvis [Ingen] vises for [UPnP], understøtter den aktuelle netværksenhed ikke UPnP, eller UPnP kan være blevet deaktiveret i netværksindstillingerne. Yderligere oplysninger findes i de vejledninger, der fulgte med netværksenheden.
  • Hvis [Type 3] vises under [NAT type], er PS3™-systemet eller netværksenheden muligvis ikke indstillet til at bruge UPnP. Kontroller [UPnP]-elementet.
  • En router er en enhed, der muliggør, at flere enheder kan forbindes til en enkelt internetopkobling.

Opret forbindelse til PSNSM

Når PSNSM anvendes på et kontor eller i et boligkompleks, kan funktioner som en firewall blokere for kommunikationen. I dette tilfælde skal du følge nedenstående instruktioner.

I PSNSM kan du kommunikere med PSNSM-servere på internettet eller direkte med andre PS3™-systemer. Kommunikation med PSNSM-servere på internettet udføres hovedsagligt når:

Portnumrene til PSNSM-serverne er som følger – TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 og UDP: 3478, 3479.

Ved tale-/videochat og online spil bruges direkte kommunikation med andre PS3™-systemer til datatransmission. Til dette formål bruges portnummeret UDP: 3658. Du skal dog muligvis bruge et andet portnummer, når du opretter forbindelse med en NAT-router.

Tips

  • Hvis du anvender en router, kan direkte kommunikation med andre PS3™-systemer muligvis være begrænset, afhængig af hvilken router der er i brug og hvilke indstillinger der er valgt. Hvis du anvender en UPnP-kompatibel router, skal du aktivere UPnP-funktionen.
  • Kommunikationen kan være begrænset af routeren og af sikkerhedsfunktioner, der er fastsat af internetudbyderne. Læs de vejledninger, der fulgte med netværksenheden, og læs også oplysningerne fra internetudbyderen.

Indstillinger > Netværksindstillinger > Test af Internetforbindelse