Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (kabelforbindelse)

Indstillinger til Internetforbindelse (kabelforbindelse)

Indstil metoden til oprettelse af forbindelse til internettet. Hvis du følger vejledningerne på skærmen vælges de typiske indstillinger automatisk, når der tilsluttes med Ethernet-kabel.


Netværksindstillinger varierer i forhold til netværksmiljøet og de enheder, der bruges. Fremgangsmåden nedenfor beskriver en typisk opsætning, når der sluttes til internettet med Ethernet-kabel.

1.

Slut et Ethernet-kabel til PS3™-systemet.

2.

Vælg (Indstillinger) > (Netværksindstillinger).

3.

Vælg [Indstillinger til Internetforbindelse].
Vælg [Ja], når der vises et bekræftelsesskærmbillede, hvor der står, at forbindelsen til internettet vil blive afbrudt.

4.

Vælg [Nem].

Bekræft netværkskonfigurationen for at få vist en liste over indstillinger.

Du skal muligvis angive yderligere indstillinger for PPPoE, proxyserver eller ip-adresse, afhængigt af det aktuelle netværksmiljø. Yderligere oplysninger om disse indstillinger findes i oplysningerne fra internetudbyderen eller i de vejledninger, der fulgte med netværksenheden.

5.

Gem indstillingerne.

6.

Afprøv forbindelsen.
Hvis du vælger [Test forbindelse], vil systemet forsøge at oprette forbindelse til internettet.

7.

Bekræft resultaterne af forbindelsestesten.
Hvis det lykkes at oprette forbindelse, vises oplysninger om netværket.


Tip

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du følge vejledningerne på skærmen for at kontrollere indstillingerne. Læs også oplysningerne fra internetudbyderen og de vejledninger, der fulgte med den aktuelle netværksenhed.

Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (kabelforbindelse)