Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (trådløs forbindelse)

Indstillinger til Internetforbindelse (trådløs forbindelse)

Denne funktion er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der er udstyret med den trådløse LAN-funktion.


Indstil metoden til oprettelse af forbindelse til internettet. Indstillingerne for internetforbindelsen varierer, afhængigt af det aktuelle netværksmiljø og de aktuelle enheder. Følgende procedure beskriver en typisk opsætning ved trådløs tilslutning til internettet.

1.

Kontroller, at adgangspunktet er indstillet korrekt.
Kontroller, at der i nærheden af systemet befinder sig et adgangspunkt med forbindelse til et netværk med internetadgang. Adgangspunktet indstilles typisk ved hjælp af en PC. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den person, der konfigurerede eller vedligeholder adgangspunktet.

2.

Kontroller, at der ikke er sluttet et Ethernet-kabel til PS3™-systemet.

3.

Vælg (Indstillinger) > (Netværksindstillinger).

4.

Vælg [Indstillinger til Internetforbindelse].
Vælg [Ja], når du bliver bedt om at bekræfte, at internetforbindelsen bliver afbrudt.

5.

Vælg [Nem].

6.

Vælg [Trådløs].

7.

Vælg [Søge].
Der vises en liste over adgangspunkter, der er inden for systemets rækkevidde.

Afhængigt af den anvendte model af PS3™-systemet har du måske mulighed for at vælge [Automatisk]. Vælg [Automatisk], hvis der bruges et adgangspunkt, som understøtter automatisk opsætning. Hvis du følger vejledningerne på skærmen, gennemføres de nødvendige indstillinger automatisk. Yderligere oplysninger om adgangspunkter, der understøtter automatisk opsætning fås hos din lokale forhandler.

8.

Vælg det ønskede adgangspunkt.
Et "SSID" er et identifikationsnavn, der tildeles adgangspunkterne. Hvis du er i tvivl om, hvilket SSID du skal bruge, eller hvis der ikke vises noget SSID, skal du kontakte den person, der konfigurerer eller vedligeholder adgangspunkterne.

9.

Kontroller adgangspunktets SSID.

10.

Vælg de ønskede sikkerhedsindstillinger.
Typen af sikkerhedsindstillinger afhænger af adgangspunktet. Kontakt den person, der konfigurerer eller vedligeholder oplysningerne om adgangspunkter for at få at vide, hvilket adgangspunkt du skal vælge.

11.

Indtast din krypteringsnøgle. Krypteringsnøglen vises med stjerner [*]. Hvis du ikke kender krypteringsnøglen, skal du kontakte den person, der konfigurerer og vedligeholder adgangspunkterne.

Indtast krypteringsnøglen, og bekræft netværkskonfigurationen for at få vist en liste over indstillinger.

Du skal muligvis angive yderligere indstillinger for eksempelvis PPPoE, proxyserver eller ip-adresse, afhængigt af det aktuelle netværksmiljø. Yderligere oplysninger om disse indstillinger findes i oplysningerne fra internetudbyderen eller i de vejledninger, der fulgte med netværksenheden.

12.

Gem indstillingerne.

13.

Afprøv forbindelsen.
Hvis du vælger [Test forbindelse], vil systemet forsøge at oprette forbindelse til internettet.

14.

Bekræft resultaterne af forbindelsestesten.
Hvis det lykkes at oprette forbindelse, vises oplysninger om netværket.


Tips

  • Hvis forbindelsen mislykkes, skal du følge instruktionerne på skærmen for at kontrollere dine indstillinger. Læs også oplysningerne fra internetudbyderen og de vejledninger, der fulgte med den pågældende netværksenhed.
  • Hvis du afprøver forbindelsen lige umiddelbart efter, at du har valgt [Automatisk] > [AOSS™] i trin 7, er routerindstillingerne muligvis ikke trådt helt i kraft, og der kan derfor ikke oprettes forbindelse. Vent ca. 1 til 2 minutter, før du afprøver forbindelsen.

Indstillinger > Netværksindstillinger > Indstillinger til Internetforbindelse (trådløs forbindelse)