Indstillinger > Dato og tidsindstillinger

Dato og tidsindstillinger

Justerer indstillinger vedr. systemets dato og tid.

Dato og Tid

Gør det muligt at indstille dato og klokkeslæt for systemet.

Indstil manuelt Juster årstal/måned/dag/time/minut/sekund (og AM/PM ved brug af 12-timers ur) manuelt.
Indstil via Internet Hent dato og klokkeslæt fra internettet, og brug oplysningerne til at indstille systemets dato og klokkeslæt.

Indstil automatisk

Når denne indstilling er indstillet til [Aktivér], hentes den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt automatisk via internettet og indstilles på systemet, hver gang du logger på PSNSM.

Sluk Systemets dato og klokkeslæt skal ikke indstilles automatisk.
Aktivér Systemets dato og klokkeslæt skal indstilles automatisk.

Tip

Hvis et spil eller andre typer programmer er i brug, når du logger på PSNSM, indstilles dato og klokkeslæt ikke automatisk.

Datoformat

Indstil rækkefølgen for visning af årstal/måned/dag.

Tidsformat

Indstil klokkeslætvisningen til enten 12-timers eller 24-timers ur.

Tidszone

Indstil den tidszone, der skal danne grundlag for visningen af dato og klokkeslæt. Vælg en by i nærheden eller det område, du bor i. Dato og tid ændrer sig i overensstemmelse med den valgte tidszone.

Sommertid

Juster for sommertid.

Standard Indstil til ikke at justere klokkeslættet for sommertid.
Sommertid Indstil til at justere klokkeslættet for sommertid.

Indstillinger > Dato og tidsindstillinger