Indstillinger > Spilindstillinger

Spilindstillinger

Tilpas indstillinger for output fra PlayStation®2- og PlayStation® formateret software.

Vigtigt

  • Nogle titler i din PlayStation®2- eller PlayStation® formateret software afspilles anderledes på et PS3-system end på et PlayStation®2- eller PlayStation®-system, eller måske afspilles de ikke korrekt på PS3™-systemet.
  • Ikke alle PS3™-systemer understøtter afspilning af PlayStation®2-formaterede diske. Yderligere oplysninger findes under [Understøttede disktyper], på SIE-webstedet for dit land/område eller i den dokumentation, der fulgte med dit PS3™-system.

PS - Opskaler

Opskalering er en teknik, der kan bruges til at aktivere videoindhold, der er optaget i SD-opløsning (NTSC: 480p / 480i, PAL: 576p/576i), så det kan vises i HD-opløsning (1080p/1080i/720p). Videoindhold i PlayStation®2 og PlayStation® formateret software er optaget i SD-opløsning og kan derfor opskaleres. Der kan opnås en højere skærmopløsning ved at aktivere opskaleret output.

Sluk Vælg denne indstilling for at deaktivere opskaleret output.
Normal Vælg denne indstilling for at opskalere indholdet til skærmstørrelsen.
Fuld Skærm Vælg denne indstilling for at opskalerer indholdet til fuld skærmvisning ved at ændre proportionerne og strække billedet.

Tips

  • Hvis du vil bruge denne funktion, skal der tilsluttes et tv, der er kompatibelt med HD-input. Tv-output skal ske via tilslutning med et HDMI- eller komponent-AV-kabel. Video Output Indstillinger på dit PS3™ system skal indstilles til videooutput ved 1080p, 1080i eller 720p.
  • Hvis Image Quality reduceres, eller hvis billedet ser forkert ud, når det opskaleres, skal denne indstilling indstilles til [Sluk].
  • nogle modeller vises dette element som [PS/PS2 - Opskaler].

PS - Udjævning

Sluk Vælg denne indstilling for at deaktivere udjævning.
Aktiver Vælg denne indstilling for at aktivere udjævning og reducere hakker i det viste billede.

Vigtigt

  • Udjævningseffekten ses ikke lige tydeligt i al software, og det kan også ske, at billedkvaliteten reduceres, selvom du har valgt [Aktiver]. I dette tilfælde, skal indstillingen ændres til [Sluk].
  • nogle modeller vises dette element som [PS/PS2 - Udjævning].

Indstillinger > Spilindstillinger