Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Registrer tastatur/mus

Registrer tastatur/mus

Juster indstillinger for et tastatur eller en mus.

Tastaturtype

Indstil typen på tastaturet, som er tilsluttet til systemet via et USB-kabel eller Bluetooth®-teknologi.

Tastatur indtastningsmetode

Indstil indtastningsmetode for tastaturet, som er tilsluttet til systemet via et USB-kabel eller Bluetooth®-teknologi. Denne indstilling er kun tilgængelig i følgende tilfælde:

Tast binding

Gør det muligt at ændre tastaturets tastetildelinger. Denne indstilling er kun tilgængelig, når systemsproget er indstillet til Japansk, og når [Tastaturtype] er indstillet til [Japansk tastatur] eller [Engelsk tastatur (US standard)].

Gentagelsesinterval for tast

Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før et tegn gentages, når en tast holdes nede på USB-tastaturet eller Bluetooth®-tastaturet.

Gentagelseshastighed for tast

Indstil den hastighed, hvormed et tegn gentages, når en tast holdes nede på USB-tastaturet eller Bluetooth®-tastaturet.

Musetype

Indstil typen på musen, som er tilsluttet via et USB-kabel eller Bluetooth®-teknologi. Indstil typen afhængigt af, hvilken hånd du bruger til at styre musen med.

Pejehastighed

Indstil den hastighed, hvormed musemarkøren skal bevæge sig.

Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Registrer tastatur/mus