Indstillinger > Strømspareindstillinger

Strømspareindstillinger

Justér indstillingerne for strømspareindstillingen. For at spare på strømmen kan PS3™-systemet og trådløse betjeningselementer indstilles til at slukke automatisk efter en vis periode uden aktivitet.

Autosluk system

Efter 20 minutter
Efter 1 time
Efter 2 timer
Efter 3 timer
Efter 4 timer
Efter 5 timer
Systemet slukker efter den angivne periode uden aktivitet.
Sluk Systemet er ikke indstillet til at slukke automatisk.

Tips

  • Du kan vælge, hvor lang tid der skal gå, før systemet slukker, for [Video/TV/Musik/Foto] og [Spil/Andre funktioner].
  • Systemet slukkes ikke automatisk, mens der downloades i baggrunden. Systemet slukkes automatisk efter endt download.

Autosluk controller

Efter 10 minutter
Efter 20 minutter
Efter 30 minutter
Controlleren slukker efter den angivne periode uden aktivitet.
Sluk Controlleren er ikke indstillet til at slukke automatisk.

Indstillinger > Strømspareindstillinger